Privatkunder och hemmakontor

Privatkunder och hemmakontor

kostnadsfri återvinningstjänst för använda bläckpatroner och tonerkassetter från HP.

Små och medelstora företag

Små och medelstora företag

vid beställning av uppsamlingslådor online erbjuds återvinningstjänster samt kostnadsfri hämtning på plats.

Användare i företag och offentlig sektor

Användare i företag och offentlig sektor

återvinn stora partier av bläckpatroner och tonerkassetter utan kostnad och hitta skräddarsydda lösningar.

Varför ska du delta?

Det är gratis – HP står för hela kostnaden i samband med returneringen.

Det är enkelt – alla resurser kring återvinning som du behöver finns online.

Det är ansvarsfullt – inga originalskrivarkassetter från HP som returneras genom HP Planet Partners-programmet hamnar på soptippen och HP återfyller eller vidaresäljer aldrig skrivarkassetter.

Logga in

*

*

Har du glömt ditt lösenord?
Registrera dig som ny användare

Registrering är inte obligatorisk men rekommenderas

Kundupplevelse: Friends Life
Vårt beslut att gå över till att enbart använda originaltillbehör från HP är ett viktigt steg i vårt tillbehörsprogram som har till syfte att stärka företagets miljöengagemang.

Dawn Dew,
kontraktansvarig, Friends Life

Gå till broschyr PDF 3MB

Leverantörer av utskriftstjänster
Leverantörer av utskriftstjänster
Samhällsansvar

HPs enkla returneringsprogram ger kommersiella tryckerier och deras kunder möjlighet att returnera banderoller och flaggor i storformat efter användning.

Miljömedvetenhet

VIKTIGT!  Programmet gäller enbart återvinning av originalförbrukningsartiklar från HP. Använd inte programmet för att returnera skadade förbrukningsartiklar. Skadade förbrukningsartiklar som fortfarande täcks av garantin enligt det specifika garantiavtalet för förbrukningsartiklar från HP, ska returneras till en auktoriserad återförsäljare eller ett servicecenter. Begagnade förbrukningsartiklar som felaktigt skickas till HP:s återvinningsprogram kan inte returneras.