Kancelarija za klijente i matična kancelarija

Kancelarija za klijente i matična kancelarija

iskoristite besplatne usluge recikliranja za korišcene HP originalne toner kertridže i kertridže sa mastilom

Mala srednja preduzeća

Mala srednja preduzeća

poručite kutije za prikupljanje i iskoristite usluge besplatnog prikupljanja i recikliranja sa vaših lokacija

Preduzeća korisnici javnog sektora

Preduzeća korisnici javnog sektora

besplatno reciklirajte veliki broj svojih kertridža i iskoristite rešenja prilagođena vašim potrebama

Zašto učestvovati?

Besplatno je - HP u potpunosti plaća naručeni materijal za vraćanje.

Jednostavno je - Svi resursi koji su vam potrebni za recikliranje dostupni su na mreži.

Odgovorno je - Nijedan originalni HP kertridž vraćen putem programa HP Planet Partners ne ide na deponije, a HP nikada ne vrši ponovno punjenje ili ponovnu prodaju kertridža.

Prijavljivanje

*

*

Zaboravili ste lozinku?
Registrujte se kao novi korisnik

Registracija nije obavezna, ali se preporučuje

Korisničko Iskustvo: Friends Life
Prelazak na korišćenje isključivo originalnog HP pribora predstavlja važan korak u našem programu za pribor čiji je cilj da pojača našu poslovnu privrženost životnoj sredini.

Dawn Dew,
menadžer za ugovore, Friends Life

Prikaz brošure PDF 3MB

Priznanje za zaštitu životne sredine

VAŽNO:  HP Planet Partners – program za vraćanje i recikliranje HP LaserJet i inkjet kertridža za štampače dostupan je samo za krajnje korisnike koji su koristili originalne HP kertridže na način koji odgovara njihovoj nameni. Nemojte koristiti HP program za vraćanje i recikliranje za oštećen potrošni materijal. Oštećen potrošni materijal koji je i dalje pod garancijom, kao što je opisano u posebnoj izjavi o garanciji za HP potrošni materijal, trebalo bi da se zameni kod ovlašćenog prodavca ili centra za usluge. Iskorišćeni potrošni materijal koji se nenamerno pošalje u HP program za vraćanje i recikliranje nije moguće vratiti.