Korisnici i kućni uredi

Korisnici i kućni uredi

iskoristite besplatne usluge recikliranja za potrošene originale HP-ove tintne i laserske ispisne uloške

Mali i srednji poslovni korisnici

Mali i srednji poslovni korisnici

naručite na internetu kutije za prikupljanje i iskoristite besplatne usluge preuzimanja i recikliranja za vašu lokaciju

Korisnici poduzetničkog i javnog sektora

Korisnici poduzetničkog i javnog sektora

besplatno reciklirajte uloške u velikim kolicinama i iskoristite rješenja prilagodena vašim potrebama

Zašto sudjelovati?

Besplatno je - naručili ste materijale za povrat koje u potpunosti plaća HP.

Jednostavno je - svi resursi potrebni za recikliranje dostupni su na internetu.

Odgovorno ponašanje - Nijedan originalni HP-ov ispisni uložak vraćen putem programa HP Planet Partners nikad se ne šalje na odlagalište otpada, a HP nikada ponovno ne puni niti prodaje ispisne uloške.

Prijavi se

*

*

Zaboravili ste lozinku?
Registriraj novog korisnika

Registracija nije obavezna, ali je preporučujemo

Iskustva Korisnika: Friends Life
Naša odluka o upotrebi isključivo originalnih HP-ovih potrošnih materijala važan je korak u našem programu potrošnih materijala čiji je cilj ojačati našu korporativnu predanost zaštiti okoliša.

Dawn Dew,
voditelj klijenata, Friends Life

Pregledaj brošuru PDF 3MB

Briga za okoliš

VAŽNO:  HP Planet Partners - program povrata LaserJet i tintnih ispisnih uložaka dostupan je samo korisnicima koji upotrebljavaju originalne HP ispisne uloške na način koji je za to predviđen. Molimo da ne upotrebljavate program povrata i reciklaže za potrošni materijal s greškom. Potrošni materijal s greškom koji je pod garancijom kako je navedeno u jamstvenom listu za određeni proizvod, potrebno je zamijeniti kod ovlaštenog prodavača ili u servisnom centru. Proizvod koji ste greškom poslali na reciklažu ne možemo vam vratiti.