Καταναλωτές και οικιακοί χρήστες

Καταναλωτές και οικιακοί χρήστες

Διαθέσιμες δωρεάν υπηρεσίες ανακύκλωσης για τα χρησιμοποιημένα αυθεντικά HP δοχεία μελάνης και γραφίτη

Μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις

Μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις

Παραγγείλετε κουτιά συλλογής online και τις διαθέσιμες υπηρεσίες παραλαβής και ανακύκλωσης για τη χώρα/περιοχή σας

Χρήστες μεγάλων οργανισμών & δημόσιου τομέα

Χρήστες μεγάλων οργανισμών & δημόσιου τομέα

Ανακυκλώστε τα δοχεία σας μαζικά για δωρεάν, διαθέσιμες λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας

Γιατί να συμμετάσχετε;

Είναι δωρεάν - Το κόστος παραγγελίας του υλικού επιστροφής καλύπτεται από την HP.

Είναι εύκολο - Όλοι οι πόροι που χρειάζεται να ανακυκλώσετε διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή.

Είναι δείγμα υπευθυνότητας - Κανένα γνήσιο δοχείο HP που επιστρέφεται μέσω του προγράμματος HP Planet Partners δεν αποστέλλεται σε χωματερές και η HP ποτέ δεν αναπληρώνει ή μεταπωλεί τα δοχεία.

Σύνδεση

*

*

Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;
Εγγραφή ως νέος χρήστης

Η εγγραφή δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο συνιστάται

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ: Friends Life
Η κίνησή μας να χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια αναλώσιμα της HP είναι ένα σημαντικό βήμα στο πρόγραμμα αναλωσίμων μας που στοχεύει στην ενίσχυση της εταιρικής μας δέσμευσης προς το περιβάλλον.

Dawn Dew,
υπεύθυνος συμβάσεων, Friends Life

Προβολή φυλλαδίου PDF 3MB

Αναγνώριση συνεισφοράς στο περιβάλλον

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Το πρόγραμμα αυτό προορίζεται για την επιστροφή και ανακύκλωση γνήσιων HP αναλωσίμων εκτύπωσης. Παρακαλούμε μην επιστρέφετε δοχεία εκτύπωσης που δεν είναι της HP, είναι ξαναγεμισμένα ή επανακατασκευασμένα δοχεία εκτύπωσης ή HP δοχεία που επιστρέφονται στα πλαίσια της εγγύησης.