Používatelia z veľkých podnikov a verejnej správy
Používatelia z veľkých podnikov a verejnej správy
Staňte sa partnerom spoločnosti HP pri ochrane životného prostredia
Vráťte svoje použité originálne atramentové a tonerové kazety HP prostredníctvom programu HP Planet Partners.
Výhody pre vás
  • Neúčtujú sa žiadne poplatky – celý objednaný návratný materiál hradí spoločnosť HP.
  • Jednoduché použitie – všetky zdroje potrebné na recykláciu sú k dispozícii online.
  • Ide o záväzok voči životnému prostrediu – spoločnosť HP využíva iba vlastný "uzatvorený kruh" recyklačného procesu a recykluje všetky vrátené kazety prostredníctvom procesov certifikovaných systémom ISO 14001*. Zaručujeme, že žiadna kazeta neskončí na skládke a plasty recyklované v tomto procese sa použijú na výrobu nových originálnych kaziet HP s rovnakou kvalitou a spoľahlivosťou, akú očakávate od originálneho spotrebného materiálu HP.

  • Ak chcete požiadať o poskytnutie environmentálnych certifikátov, obráťte sa na svojho manažéra HP pre vzťahy so zákazníkmi alebo na oddelenie podpory programu HP Planet Partner.
  • Prispôsobené riešenie: Ak chcete doručovaciu službu spoločnosti HP prispôsobiť svojim požiadavkám a zjednodušiť tak proces recyklácie, obráťte sa na svojho manažéra HP pre vzťahy so zákazníkmi.

Fakt:

Do dnešného dňa vyrobila spoločnosť HP jednu miliardu originálnych atramentových kaziet HP obsahujúcich použitý recyklovaný materiál z plastových fliaš a atramentových kaziet**

Recyklácia tlačových kaziet nebola nikdy jednoduchšia.

* Medzinárodne uznávané normy pre environmentálne manažérske systémy
** Najmenej 50 % hmotnosti atramentových kaziet HP obsahujúcich recyklovaný materiál tvorí recyklovaný plast. Presné percento recyklovaného plastu sa líši v závislosti od modelu a  dostupnosti materiálu v čase. Od septembra 2010.