Recikliranje za mala i srednja preduzeća
Recikliranje za mala i srednja preduzeća
Partnerstvo sa preduzecem HP u vezi sa životnom sredinom
Vratite upotrebljene originalne HP kertridže sa mastilom i tonerom putem programa HP Planet Partners.
Pogodnosti za vas
  • Besplatno je - HP u potpunosti plaća naručeni materijal za vraćanje.
  • Jednostavno je - Svi resursi koji su vam potrebni za recikliranje dostupni su na mreži.
  • U pitanju je privrženost životnoj sredini – HP koristi isključivo svoj "zatvoreni" proces recikliranja i reciklira sve vraćene kertridže putem certifikovanih ISO 14001* procesa. Garantujemo vam da nijedan kertridž ne završava na deponiji, a plastika dobijena iz procesa koristi se za proizvodnju novih originalnih HP kertridža istog kvaliteta i nivoa pouzdanosti na koje ste računali uz originalan HP pribor.

  • Ekološke certifikate možemo da isporučimo na zahtev; obratite se HP računovodstvu/podršci za program HP Planet Partner

Činjenica:

HP je do danas proizveo milijardu originalnih HP kertridža sa mastilom koji sadrže materijale reciklirane posle upotrebe plastičnih boca i kertridža sa mastilom**

Recikliranje kertridža za štampanje nikada nije bilo jednostavnije.

* Međunarodno prepoznat standard za sisteme ekološkog upravljanja
** Najmanje 50 procenata težine velikog broja HP kertridža sa mastilom sa recikliranim sadržajem čini reciklirana plastika. Tačan procenat reciklirane plastike razlikuje se u zavisnosti od modela i tokom vremena, na osnovu dostupnosti materijala. Od septembra 2010.