Pārstrāde mazo un vidējo uzņēmumu lietotājiem
Pārstrāde mazo un vidējo uzņēmumu lietotājiem
Sadarbojieties ar HP, lai aizsargātu vidi
Atdodiet atpakaļ izlietotās oriģinālās HP tintes un tonera kasetnes, izmantojot programmu HP Planet Partners.
Jūsu priekšrocības
  • Bez maksas — materiālu atgriešanu pilnībā apmaksā korporācija HP.
  • Tas ir vienkārši — visi otrreizējai pārstrādei nepieciešamie resursi ir pieejamu tiešsaistē.
  • Apņemšanās aizsargāt apkārtējo vidi — korporācija HP izmanto "slēgtās cilpas" otrreizējās pārstrādes procesu un atkārtoti pārstrādā visas atpakaļ atdotās kasetnes, izmantojot sertificētus ISO 14001* procesus. Garantējam, ka neviena kasetne netiek nogādāta izgāztuvē, un procesa rezultātā atgūtā plastmasa tiek izmantota, lai ražotu jaunas oriģinālās HP kasetnes ar to pašu kvalitāti un uzticamību, pie kuras esat pieradis, izmantojot oriģinālos HP izejmateriālus.

  • Pēc pieprasījuma varam nosūtīt vides aizsardzības sertifikātus, lūdzu, sazinieties ar savu HP konta pārvaldnieku / HP Planet Partner programmas atbalstu

Fakts:

Līdz šodienai korporācija HP ir izlaidusi vairāk nekā vienu miljardu HP tintes kasetņu, kurās ietverts pēclietošanas otrreizēji pārstrādātais materiāls no plastmasas pudelēm un tintes kasetnēm**

Drukas kasetņu otrreizējā pārstrāde nekad nav bijusi tik viegla.

* Starptautisks vides aizsardzības pārvaldības sistēmu standarts
** Daudzās HP tintes kasetnēs ar otrreizēji pārstrādātu saturu pēc svara ir ietverti vismaz 50 procenti otrreizēji pārstrādātas plastmasas. Precīzs otrreizēji pārstrādātās plastmasas apjoms procentos atšķiras atkarībā no modeļa un laika gaitā arī no materiāla pieejamības. 2010. gada septembris.