Корпоративни потребители и потребители от публичния сектор
Корпоративни потребители и потребители от публичния сектор
Партнирайте с НР в защита на околната среда
Връщане на оригинални мастилени и тонер касети на HP чрез програмата HP Planet Partners.
Предимствата за вас
  • Безплатно е - поръчаните от Вас материали за връщане се поемат изцяло от HP.
  • Лесно е - всички необходими ресурси за рециклиране са достъпни онлайн.
  • Това е ангажимент към околната среда – HP използва само своята "затворена верига" на процесите на рециклиране и рециклира всички върнати касети чрез процеси, сертифицирани по ISO 14001*. Гарантираме, че никоя касета не отива в депо за отпадъци и възстановената в процеса пластмаса се използва за производство на нови оригинални касети на HP със същото качество и надеждност, на които сте свикнали да разчитате при оригиналните консумативи HP.

  • При поискване можем да доставим екологични сертификати – свържете се с мениджъра на Вашия HP акаунт/поддръжката за програмата HP Planet Partner
  • Персонализирани решения: Услугата за доставка на HP може да бъде прекроена според Вашите изисквания, за да Ви улесни в рециклирането – свържете се с Вашия мениджър на HP акаунт.

Факт:

Към днешна дата в HP са произведени един милиард оригинални мастилени касети, съдържащи рециклиран материал след употреба от пластмасови бутилки и мастилени касети**

Рециклирането на принтерни касети никога не е било толкова лесно.

* Международно признат стандарт за системи за екологично управление
** Много мастилени касети на HP с рециклирано съдържание включват поне 50 процента рециклирана пластмаса от теглото си. Точният процент на рециклирана пластмаса варира според модела и във времето, въз основа на наличността на материал. От септември 2010 г.