Naručivanje materijala za povraćaj

Potrošači i kućna kancelarija

Hvala što ste popunili anketu u vezi sa programom Planet Partners. Žao nam je što HP još nema ponudu rešenja za pojedinačno vraćanje kertridža za štampače u vašoj zemlji. Neprestano ispitujemo mogućnosti proširivanja programa Planet Partners i zato vas molimo da često posećujete ovu stranicu kako biste proverili da li u vašoj oblasti postoji dostupnost ovog rešenja.

U međuvremenu, odlažite svoje kertridže koji su na kraju veka trajanja u skladu sa lokalnim propisima. Još jednom, cenimo vaše interesovanje za HP i program Planet Partners.

Prijavljivanje

*

*

Zaboravili ste lozinku?
Registrujte se kao novi korisnik

Registracija nije obavezna, ali se preporučuje

Srodne usluge

iskoristite besplatne usluge recikliranja za korišcene HP originalne toner kertridže i kertridže sa mastilom

poručite kutije za prikupljanje i iskoristite usluge besplatnog prikupljanja i recikliranja sa vaših lokacija

besplatno reciklirajte veliki broj svojih kertridža i iskoristite rešenja prilagođena vašim potrebama

 

* Neke inkjet kertridže i LaserJet potrošni materijal nije moguće vratiti. Kliknite ovde da biste videli listu nepovratnog potrošnog materijala.

VAŽNO:  HP Planet Partners – program za vraćanje i recikliranje HP LaserJet i inkjet kertridža za štampače dostupan je samo za krajnje korisnike koji su koristili originalne HP kertridže na način koji odgovara njihovoj nameni. Nemojte koristiti HP program za vraćanje i recikliranje za oštećen potrošni materijal. Oštećen potrošni materijal koji je i dalje pod garancijom, kao što je opisano u posebnoj izjavi o garanciji za HP potrošni materijal, trebalo bi da se zameni kod ovlašćenog prodavca ili centra za usluge. Iskorišćeni potrošni materijal koji se nenamerno pošalje u HP program za vraćanje i recikliranje nije moguće vratiti.